Kalite, Çevre ve İSG Politikası

Birleşim Grup, uzman kadrosu ile gelişen teknolojileri takip ederek; çevreye duyarlı, müşteri memnuniyetinin ve çalışan güvenliğinin sağlandığı, kalite, iş güvenliği ve çevre standartlarına uygun hizmet anlayışı içerisindedir. Bu doğrultuda firmamız, ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi, BS OHSAS 18001-2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 14001- 2015 Çevre Yönetim Sistemi'nin gerekliliklerini hizmet verdiği tüm faaliyet alanlarında yerine getirmektedir.
Kalite Politikamız
 • Proje, imalat, montaj ve diğer hizmetler ile azami seviyede müşteri memnuniyetinin sağlanması.
 • Teknolojiyi sürekli takip ederek her zaman rakiplerinden önde olma hedefinin oluşturulması.
 • Hizmetlerin zamanında, emniyetli, ekonomik bir şekilde ve kaliteden ödün verilmeden gerçekleştirilmesi.
 • Çevre ve İSG mevzuatına uygun olarak doğaya saygılı olunması, çalışanlar için sağlıklı ve güvenli iş ortamının sağlanması.
Birleşim Grup Kalite Politikası
Çevre Politikamız
 • Çevre ile ilgili yasal mevzuatlara ve düzenlemelere uyulması.
 • Üretilen atıkların, doğaya atılmasını önleyerek, çevreye ve insana zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi.
 • Doğal kaynakların kullanımının azaltılarak, geri dönüşümlü malzemelerin kullanımına özen gösterilmesi.
 • Çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve tedarikçilerimizin çevreye duyarlı olunması konusunda bilinçlendirilmesi.
İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız
 • İSG Yönetim Sistemi'nin; ulusal kanun ve yönetmelikler, uluslararası yükümlülükler, projenin yapıldığı ülkedeki kanun ve yönetmelikler, üyesi olunan ulusal ve uluslararası kuruluşların şartları, şartname gereksinimleri, müşteri ve diğer paydaşların beklentileri doğrultusunda uygun dokümantasyon oluşturarak yapılandırılması.
 • İSG çalışmaları kapsamında üst yönetim tarafından her türlü kaynağın tahsis edilerek, çalışanlarımız ile birlikte alt yüklenici ve tedarikçi firma elemanlarının eğitimlerle bilinçlendirilmesi.
 • Tüm çalışanların yaptığı işe uygun ekipman/teçhizatı kullanarak, ilgili prosedür ve talimatlara göre sorumluluklarının bilincinde ve çevreye zarar vermeyecek şekilde faaliyetlerinin yürütülmesi.
 • Oluşturduğu İSG kültürü ile merkez, şantiye ve işletmelerinde çalışanlarına güvenli ve sağlıklı iş ortamının sağlanması, aldığı önlemlerle iş kazası ve meslek hastalıkları riskinin en aza indirilmesi.
İş Sağlığı ve Güvenliği